بایگانی برچسب

دولت باید برای سعادت اخروی و پیشرفت معنوی برنامه داشته باشد

دولت باید برای سعادت اخروی و پیشرفت معنوی برنامه داشته باشد

کسی که تنها ویژگی‌های حیوانی و نباتی را در خود می‌بیند و می‌شناسد، حیوانی بیش نخواهد بود. برخی از انسان‌ها، زندگی خود را در همین راستا قرار می‌دهند. این گونه افراد، وقتی ازدواج هم می‌کنند، از همسر خود توقع دارند که حیوان خوبی باشد، چنان که خودشان، حیوان خوبی هستند. چنین فردی، تنها به جنبه مادی و…