بایگانی برچسب

زن و شوهر

رابطه زن و شوهر در زندگی چگونه باید باشد؟

رابطه زن و شوهر در زندگی چگونه باید باشد؟ قرآن كريم هر كدام از زن و مرد را لباس ديگري دانسته است. "هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ" خانم ها لباس شما مردان و شما لباس آن خانم ها هستيد. ويژگي هاي لباس را در اموري چند مي توان برشمرد: 1. لباس آبروي شخص را حفظ مي كند. 2. لباس عيوب و…