بایگانی برچسب

سستی اراده

سستی اراده و آمادگی برای شکست!

شکست، نخستین پیامد سستی اراده است. تصور، نخستین پایۀ اراده است و آن باید براساس عقل یا شرع شکل بگیرد. در این مرحله چنانچه تصور از روی آگاهی نباشد، اراده را سست می‌کند و اراده‌کننده در برابر مشکلات شکست می‌خورد. برای نمونه یاران امام‌علی (ع) نیز اگرچه در ابتدا با اندیشه و تدبیر، خلافت…