بایگانی برچسب

شکر قلبی

صبر بر بلا و مصیبت و شکر قلبی

عالی‌ترین مقام شکرگزاری زمانی حاصل می‌شود که انسان به درجه‌ای از کمال نائل گردد که هر مصیبت و اندوهی که از روزگار به او رسد را حکمت خداوند بداند و صبر کند و در داشته‌ها و نداشته‌های خود شاکر خداوند باشد؛ در این هنگام به مقام شکر قلبی دست یافته است. خداوند نیز در آیات 155 تا 157 سوره بقره، پس از…