بایگانی برچسب

شیطان

شخصی خدمت حضرت آیت الله بهجت میرسد و به ایشان میگوید: آقا میخواهم آدم بشوم چه کنم

شخصی خدمت حضرت آیت الله بهجت میرسد و به ایشان میگوید: آقا میخواهم آدم بشوم چه کنم؟! . ايشان پاسخ داد: خب آدم بشوید! . آن جوان گفت: من دوست دارم آدم بشوم ولی شیطان نمیگذارد. . در آن هنگام آیت الله بهجت با حالت خاصی گفتند: شیطان کجاست؟! به من نشان بده تا او را ادب کنم! شیطان مقصر نیست…