بایگانی برچسب

صفوة

امام سجاد علیه السلام دعا میکنند صفوة بندگان خدا باشد

و اجعلنی من صفوة عبیدک: خدایا مرا یکی از بندگان برانگیخته خودت قرارده که تحت نظارت خاص و تدبیر ویژه تو قرار بگیرد. ما برخی از انسانها را صفوة می دانیم؛ السلام علی آدم صفوة الله. خداوند آدم را انتخاب کرده بود برای بسیاری از انسانها. میلیاردها انسان می آید بین آنها یکی صفوة می شود، یکی مصطفی می…