بایگانی برچسب

عرفان

در ساحت عرفان مرابطه چیست؟

 در ساحت عرفان مرابطه چیست؟ در پاسخ باید گفت که ارتباط طرفینی را مرابطه گویند. این ارتباط بین نفس و یکی از سه گروه ذیل بر قرار خواهد شد که آن ها عبارتند از: ارتباط نفس با خداوند متعال: چون او تنها بی نیاز و قیوم است و استوار که به هیچ کس حتی خویش محتاج نیست پس باید خود را به او…