بایگانی برچسب

عزت

عزت و اهمیت عزت

عزّت: واژه ”عزّت“ در قرآن 122 مرتبه به كار رفته است. البته 4 موردآن اسم و نام عزيز مصر پادشاه معاصر حضرت يوسف (علی نبينا و آله و عليه‌السلام) است. بنابراين، در قرآن شريف واژه ”عزّت“ مورد بحث ما، 118 بار مورد توجه قرار گرفته است. اهميت عزّت:  به انسان و به ويژه اهل ايمان از جانب…