بایگانی برچسب

فیلم سینمائی

مقرر کردیم که اعضای کمیسیون فرهنگی هر هفته یک فیلم سینمائی ببینند

استاد آقاتهرانی در درس اخلاق هفته پیش خود در تهران، در ادامه مباحث سیر و سلوک، به موضوع «خوف، حزن و خشیت» پرداختند. در حاشیه این مبحث و به عنوان مثالی برای مفهوم خشیت، به ذکر خاطره‌ای از حضور خود در سینماهای آمریکا پرداختند که مرور آن در این ایام که همزمان است با برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم…