بایگانی برچسب

لازمه حرکت به سوی کمال

لازمه حرکت به سوی کمال

امروزه بیماری پوچ گرایی گریبانگیر خیلی هاست . دنیا مزرعه آخرت است و انسان باید از نعمت حیات خوب بهره ببرد تا حیات ابدی خود را بهبود بخشد. دلیل برخی از رذائل اخلاقی همچون تنبلی ،حرام خوری و ... عدم آگاهی به دلیل آفرینش است . با توجه به آثار نوشتاری امام خمینی (ره) ، علامه…