بایگانی برچسب

لزوم توجه به خودسازی در ماه مبارک رمضان

لزوم توجه به خودسازی در ماه رمضان

در ماه مبارک رمضان باید به خودسازی پرداخت و اعضا و جوارح خود را در معرض گناهان قرار نداد و دل ها را همگی در اختیار خدا قرار داد و از کینه ها خالی کرد. برای خودسازی در وهله اول باید برای بهبود برخی ویژگی ها در وجود خود تلاش کرد به صورتی که برخی ویژگی های انسان به مقام تبدیل شود و باید…