بایگانی برچسب

مجلس شورای اسلامی

مرحوم یحیی‌زاده غیرت انقلابی و دلواپسی عمیقی به نظام داشت

استاد آقاتهرانی خاطره‌ای از اولین نوبت حضورش در مجلس و توصیه آیت‌الله مصباح مطرح می‌کنند که خود بسیار جالب است. بنده قبل از اینکه به مجلس بیایم با جناب آقای یحیی‌زاده آشنا نبودم و ایشان را نمی‌شناختم؛ ولی وقتی که به مجلس آمدم، رفتم خدمت آیت‌الله مصباح تا از ایشان در کارها کمک بگیرم. دیدم که ایشان…