بایگانی برچسب

مرابطه

مرابطه چه آثاری دارد؟

برترین اثری که بر مرابطه می توان بر شمرد اموری چند است که عبارتند از: ضبط خیال: برخی مبتلا به خیال پردازی شده و علی الدوام در جو خیالات خود به سر می برند. قرآن کریم از آن ها به «مُختَالًا فَخوُرٌ»  خیال پرداز فخر فروش یاد کرده است. یکی از راه کار های مبارزه با آن را از قدیم الایام…

در ساحت عرفان مرابطه چیست؟

 در ساحت عرفان مرابطه چیست؟ در پاسخ باید گفت که ارتباط طرفینی را مرابطه گویند. این ارتباط بین نفس و یکی از سه گروه ذیل بر قرار خواهد شد که آن ها عبارتند از: ارتباط نفس با خداوند متعال: چون او تنها بی نیاز و قیوم است و استوار که به هیچ کس حتی خویش محتاج نیست پس باید خود را به او…