بایگانی برچسب

مراقبت از بندگان

خداوند مراقب بندگانش است

در کلام وحی آمده که خداوند خود مراقب بندگان خویش است. آن آيه اين است كه فرمود: «وَ ارتَقِبوُا إنّی مَعَکُم رَقیِب.»  مراقب خود باشید که من نیز مراقب شمایم. البته او نیز مراقب گفتار ما هست، چنان كه فرمود: «مَا یَلفِظُ مِن قَول اِلا لَدَیهِ رَقیِب عَتیِد.»  گفتاری تلفظ نشود مگر این…