بایگانی برچسب

مراقبت از نفس

مراقبت از نفس

برای این که مرابطه حاصل آید باید از زیر مجموعه آن اطلاع کافی یافت. علماء اخلاق و عرفان از دیر باز سه عنوان ذیل را زیر مجموعه راه اندازی مرابطه براورد کرده اند، که آن ها عبارتند از: مشارطه: هر روز با خود شرط کردن و خود پذیرفتن؛ مراقبه: از خود کشیک کشیدن در طی روز؛ محاسبه: از…