بایگانی برچسب

مشارطه با نفس

مشارطه با نفس به چه معناست ؟

مشارطه: اول روز با خود عهد بستن با خود شرط کردن و پذیرفتن شرط، اولین گام مرابطه است. تعریف اصطلاحی مشارطه: در هر روز و شب یک بار با خویشتن پیمان و عهد و قرار بندد که مرتکب معاصی و مکروهات نشود. مبادا کاری کند که موجب سخط و غضب خداوند گردد، و یا قرار بندد که طاعات واجب و خیرات و…