بایگانی برچسب

مشارطه

توصیه هایی برای عملیاتی شدن مشارطه

توصیه هایی برای عملیاتی شدن مشارطه: پس از هر نماز هفت مرتبه دست به تربت حسین (سلام الله علیه) کشیده و به همه اعضاء خود به ویژه قلب را مسح کند تا که تربت آقا او را حرزی از گناه شود و انشاء الله پاک بماند. در ضمن به اعضای هفت گانه اش بگوید که شما نیز حرمت و آبروی حسین بن علی بن ابی…

راه کارهایی برای مشارطه با نفس

زمانی را در تنهائی به سر برد.  ( بعد از نماز ها ، یا لحظاتی از روز را تامل و فکر کند که چه میکند و در کجای راه است ؟ ) با خود صحبت کند که فرصت کم است و طی راه سخت، پس از خود، طلب هم یاری و هم کاری کند. عضو عضو خویش (اعضاء هفت گانه: چشم، گوش، زبان، شکم، فرج، دست و  پا) را…

جایگاه مشارطه با نفس

جایگاه مشارطه: بهترین وقت برای مشارطه یس از تعقیبات نماز صبح است. در روز های اولیه برنامه، روزی یک بار مشارطه داشته باشد. ولی پس از آن، سه  بار در شروع کار یعنی صبح، ظهر و شب، پس از نمازهای فریضه مشارطه داشته باشد. تلاش کند تا که مشارطه کلیه، جا افتاده و آثارش را ببیند.…

مشارطه با نفس به چه معناست ؟

مشارطه: اول روز با خود عهد بستن با خود شرط کردن و پذیرفتن شرط، اولین گام مرابطه است. تعریف اصطلاحی مشارطه: در هر روز و شب یک بار با خویشتن پیمان و عهد و قرار بندد که مرتکب معاصی و مکروهات نشود. مبادا کاری کند که موجب سخط و غضب خداوند گردد، و یا قرار بندد که طاعات واجب و خیرات و…