بایگانی برچسب

ملاک انتخاب همسر

انتخاب همسر و ملاک‌های آن

براي انتخاب همسر اموري را بايد به عنوان ملاك در حسن انتخاب مورد توجّه قرار داده، که پاره ای از آن‌ها عبارتند از: 1. عقل و درك: همسر بايستي عاقل باشد. چرا كه به داشتن عقل است كه ساير افکار، اعمال و رفتار آدمی جهتی صحیح می یابد. وگرنه با بی تدبیری روزگاری سخت را انسان بر خود و نسل آینده…