بایگانی برچسب

مناجات الراجین

چرا ناامید شوم ؟

ءاقطع رجائی منک و قد اولیتنی ما لم اسئله من فضلک: آیا من قطع کنم امیدم را از تو در حالی که تو ولایت کردی به من و چیزهایی که من از تو نخواستم را دارم حالا اگر چیزی بخواهم چه اتفاقی خواهد افتاد. ولایت یعنی تدبیر خداوند متعال بر موجود ذی شعور که انسان یکی از آنهاست و این تدبیر به سه شکل است یکی…

کسی چیزی دستش نیست همه چیز دست توست پس چرا من به دیگری امید ببندم؟

خلق و امر وقتی کنار هم می آیند. (اصطلاحی است در معانی بیان که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، دو چیز قریب المعنا وقتی کنار هم می آیند معانیشان فرق می کند و باید دید چه معنایی اراده شده و وقتی جدا می آیند یکی معانی دیگری را هم می دهند) اگر گفتیم خداوند خالق عالم است یعنی خدا همه را خلق کرده…

امید به خداوندی داشته باش که تمام خیر در دست اوست

کیف ارجو غیرک و الخیر کله بیدک: چگونه به غیر تو امید ببندم در حالی که خیر همگی به دست توست. پیداست طلب خیر می کند. خیر افعل التفضیل نیست یعنی بهترین. از هر چیزی بهترینش دست توست. چون مالک است. و هر کسی که خیری دست اوست یا بخیل است یا مریض است یا نمی فهمد یا کم می شود اگر بدهد تو که بدهی که کم نمی…

خداوند بی جهت به بندگانش محبت می کند

ایحسن ان ارجع عن بابک بالخیبه مصروفا: (استفهام انکاری است) آیا نیکوست که از درگاه تو ناامید و محروم بر گردم. یعنی این طور نیست. یعنی بگویم رفتم راهم ندادند، بگویم رفتم نداشتند به من بدهند، بگویم رفتم بخیل بودند و ندادند و بگویم نفهمیدند چه می خواهم در مورد انسانها اینها هست. آیا شدنی است که من…

کیست به درگاه تو بار بنهد امیدوارانه اما تو محرومش کنی

الهی من الذی نزل بک ملتمسا قراک فما قریته؛ ای خدا چه کسی بر تو به عنوان درخواست کننده و با التماس فرود بیاید که مهمان تو شود اما تو مهمانش نکنی و مهمان نوازی از تو نیاید. و من الذی اناخ ببابک مرتجیا نداک فما اولیته: کیست به درگاه تو بار بنهد امیدوارانه اما تو محرومش کنی. اناخ ببابک…

چه کنیم خداوند امورمان را کفایت کند ؟

و اذا توکّل علیه احسبه و کفاه: و هر گاه بنده توکل کند، امورش را خود او به حساب می آورد و کفایتش می کند. در میان عوام هم این است که گاهی می گویند ما را به حساب بیار. در روایات خیلی هست که یک کاری کرد و خواست که خدای تعالی او را به حساب بیاورد. در داستان کربلا هم هست که برخی اصحاب به برخی…

عامل نزدیک شدن به خداوند اقبال به سوی اوست

و اذا اقبل الیه قرّبه و ادناه؛ وقتی بنده به او روی کند خداوند هم او را مقرّب درگاهش قرار می دهد و نزدیکش می کند. عامل نزدیک شدن به خداوند اقبال به سوی اوست. (که یکی از رازهای احکام همین است که برای این که کاری را انجام دهم باید قربه الی الله باشد.) خورشید همیشه روشن است و همیشه هست کافی است…

به چیزهایی که آرزو نمی بندی امیدوارتر باش

و اذا امل ما عنده بلغه مناه: و وقتی که عبد آرزو ببندد به آن چه که نزد خداوند است ،خداوند او را به آرزویش می رساند. نکته ای که هست این است که آرزوهای ما چیست؟ آرزوهای ما به اندازه ادارک خودمان است و آن که در تصور ماست واقع شود و آن که من می خواهم اتفاق بیفتد. ما از هر که بخواهیم در قد و قواره…

تأثیر دعا در حرکت و سیر معنوی خیلی بالاست

یا من اذا سئله عبد اعطاه: ای کسی که وقتی بنده از تو درخواستی می کند، به او عطا می کنی. خداوند متعال بعضی چیزها را چه سوال بکنی و چه سوال نکنی، می دهد ولی بعضی چیزها را تا سوال نکنی نمی دهد مثل حرکتهای معنوی و سیر و سلوکهای معنوی همین جوری نمی دهد محال است همین جوری بدهد تأثیر دعا و درخواست در…

خداوند اهل رسوا کردن نیست

و اذا جاهره بالعصیان ستر علی ذنبه و غطّاه؛ و اگر آشکارا مرتکب عصیان شود پوششی بر روی آن گناهان می اندازد و آن را می پوشاند. این بیان رحمت و غفاریت خداوند تعالی است. خداوند چون بندگانش را دوست دارد این کار را می کند. ما اگر کسی را دوست داشته باشیم و به ما بی احترامی کند عیبهایش را مخفی می کنیم…