بایگانی برچسب

نمایشگاه کتاب فرانکفورت

لزوم عدم شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

خبردار شده‌ایم امسال سلمان رشدی مرتد در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور پیدا خواهد کرد و مراسم رونمایی کتابش را برگزار خواهد کرد و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز دعوت شده که امسال در نمایشگاه شرکت کنند؛ البته این نمایشگاه سالیانه است ولی اگر اینچنین باشد وزیر محترم نباید به این…