بایگانی برچسب

هیچ کاری در هنگام نماز برکت ندارد

هیچ کاری در هنگام نماز برکت ندارد

 فریضه‌ي نماز ازجمله عبادات مورد تأکیدی است که باید وقت آن را در نظر گرفت و با گذاشتن فرصتی مناسب برای آن، به‌موقع آن را به‌جا آورد. باید هنگام اذان، مشغول هر کاری هستیم، آن را رها کنیم و به نماز بپردازیم، چراکه هیچ کاری در هنگام نماز برکت ندارد. اگر وقت نماز را رعایت کردیم، به آثار بسیار آن پی…