بایگانی برچسب

واگذاری امور به خدا

واگذاری امور به خداوند

اِلهی تَوَلَّ مِنْ اَمْری ما اَنْتَ اَهْلُهُ . معبود من تدبیر امورم را آن گونه که شایسته توست به انجام رسان. واگذاری امور به خداوند علم آدمی بسیار ناچیز و اندک است، به همین سبب، هرگز به طور جامع وکامل، به مصالح و مفاسد خویش آگاه نمی باشد. گرچه او مأمور به سعی وتلاش و همت ورزی می باشد و باید…