بایگانی برچسب

گزارش طرح خانواده

گزارش رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص حل مسائل حوزه جمعیت ، خانواده و زنان

گزارش رئیس کمیسیون فرهنگی از طرح جمعیت و تعالی خانواده برای رسیدگی به مسائل مربوط به حوزه جمعیت، خانواده و زنان چند راهکار وجود دارد: ۱. تشکیل کمیسیون ویژه برای این حوزه است که باید دو سوم نمایندگان به نفس تشکیل چنین کمیسیونی رای بدهند سپس کمیسیون ویژه از نمایندگانی دغدغه مند که هریک در یکی از…