اهمیت حضور مسئولین در بین مردم

حضور در بین مردم به راستی وبه واقع نماینده و یا مسئول را بیدارتر می کند. برخی مسئولین از چهاردیواری دفترشان بیرون نمی‌روند و خیال می‌کنند از وضع مردم باخبرند، درحالی‌که هر آمار و یا خبر خوشی را باید در صحنه و خارج، واقع و دروغش را دید. عطر آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید.

سفرهای یک نماینده و یا مجلسیان برای سرکشی به حسن اجرای قوانین، و رفت و آمد با مردم و دیدار آنها، دیدگاهشان را به واقعیتها نزدیک‌تر میکند. هرگز نباید به گوشه‌ای خزید و بستر تقنین و رفتار سیاسی- اجتماعی را به گفتار اطرافیان و یا اهل قلمی جهت داد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید