پاسخ به سوالی در مورد اخلاق در آیات و روایات

پاسخ به سوالی در مورد اخلاق در آیات و روایات
یکی از ویژگی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خدای متعال در قرآن بیان میکند این است که انک لعلی خلق عظیم، تو بر مبنای اخلاق عظیمی استواری و این نموداری است از اینکه بزرگترین انسان عالم هستی، بزرگترین حسن ایشان را که قرآن بیان میکند، اخلاق عظیم و بسیار و خوب و پسندیده ایشان است.
در روایات و آیات فراوان درباره داشتن اخلاق نیک و آثار و برکات آن آمده و در یک کلمه اگر انسان به دنبال خودسازی باشد و اخلاق خوبی داشته باشد، عاقبت بخیر خواهد شد و هم دنیا خواهد داشت به بهترین شکل و آخرتی بسیار مطلوب برای او رقم خواهد خورد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید