غرور، يك بيماري است كه هستي انسان را مي بلعد

گاهی انسان به خاطر اموری مانند پيشرفت علمی، رسيدن به ثروت و يا رسيدن به پست و مقام در عالم سياست دچار غرور شده و نقش خدا را ناديده می گيرد...

به گزارش پايگاه اطلاع رساني تبيين، استاد آقاتهرانی در جمع تعدادی از اساتيد و دانش پژوهان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) با اشاره به اينكه انسان بايد ديندار و خداپرست واقعی باشد، اظهار داشتند: گاهی انسان به خاطر اموري مانند پيشرفت علمی، رسيدن به ثروت و يا رسيدن به پست و مقام در عالم سياست دچار غرور شده و نقش خدا را ناديده می گيرد و گمان می كند كه خودش اين ها را به دست آورده و شايسته آن بوده كه به آن رسيده است.

استادآقاتهرانی با اشاره به آفت غرور خاطر نشان كردند: غرور، يك بيماری است كه هستي انسان را مي بلعد و نه تنها در آخرت بلكه در دنيا هم سبب بيچارگی انسان مي شود.

ایشان راه مقابله با غرور را تواضع عملی دانستند و بايد: براي فرار و نجات از اين بيماری بايد دائم در عمل تواضع كرده و بدون ادعا باشيم و خود را كوچك بشماريم.

ایشان با اشاره به داستانی از سيدابوالحسن اصفهانی و آيت الله قاضی افزودند: تنها بايد برخدا توكل و اعتماد داشت و تنها از او ترسيد و از او ياری خواست و بدانيم كه حضرت ولی عصر(عج) به ما توجه و نظر دارند. لذا دستمان را به سوی ديگری دراز نكنيم.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تبیین