مراسم برائت از مشرکین سال 1361

این تصویر مراسم برائت از مشرکین سال ۱۳۶۱شمسی در عربستان است. جلوی بنده آیت الله جوادی حفظه الله تعالی هستند.

پس از انقلاب بود که داستان برائت از مشرکین توسط امام عزیز در سرزمین وحی در مکه معظمه راه‌اندازی شده بود.
این اولین سفری بود که برای حج واجب به زیارت خانه خدا مشرف شده و برای برائت از مشرکین در سال ۶۱ شمسی توفیق می یافتم.

مرتضی آقاتهرانی