مدعیان دروغین حقوق بشر

آن زمان که آمریکا بودم در دانشگاه بینگ همتن دوره دکتری میگذرانیدم، روزی به استاد راهنمایم جناب آنتونی پریس گفتم: نظر شما درباره جنگهای صلیبی چیست؟
گفت: نگو که نفرت‌آور است.

بد نیست ببینید و بخوانید که در قرون گذشته همین اروپائیان به‌ظاهر مدرن چقدر جنایت و نسل‌کشی از اسلام و اهل اسلام داشته و اینک آمریکائیان در همه جای دنیا همان راه و رسم اعقاب خون‌آشامشان را تحت عناوین حقوق بشر، آزادی و… دنبال میکنند.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید