سوال: ریشه فتنه اخیر از کجاست؟

پاسخ: اینکه گفته می شود، این فتنه سر ندارد، ادعا و تحلیل غلطی است؛ البته که این اغتشاشات سر داشت؛ ولی سرش مثل کارتن ماجراهای گالیور است که گلام هر چه میشد، منفی‌بافی میکرد، و سپس میگفت: من میدونم.

جوانی که به هر چیز نه میگوید، اخلاق نه! دین نه! انقلاب نه! قانون نه! سنت نه! مدرنیته نه! خانواده نه! معلم نه! پدر و مادر نه! حجاب نه! عفاف نه! مدرسه نه! و… این دیدگاه برگرفته از فضای مجازی یله و رهائی است که نه سقف دارد و نه کف، نه در دارد و نه دیوار.

بله دیدید که از برنامه‌ها و سکوهای آمریکائی این‌گونه مدیریت میکرد که همه چیز را آتش بزنید، حتی سطل آشغال و زباله را؛ سروصدا کنید، حتی در خانه‌تان؛ کف بزنید! دست بزنید! سوت بزنید! کاسه و بشقاب را بهم بزنید و…

این لیدرهای غرب‌گدا تحت عنوان اعتراض خیابانی میخواهند حکومتی را که بر دوش هزاران شهید استوار گشته با این کارهای مستبدانه با شعار آزادی و… تغییر دهند.

البته دشمنان با هوشیاری مردم به جایی نخواهند رسید.

 

 

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید