سوال: مانع تصویب و اجرای قانون تنظیم مقررات فضای مجازی کیست و چرا؟

پاسخ: برخی نمایندگان از دوست و آشنا و ناآشنا و همه کاره در مجلس، قانون تنظیم مقررات فضای مجازی که هشتادوپنجی شده بود و دو ماه بیشتر کار نداشت، چنان طی دو سال معطل کردند، که نتیجه آن فرهنگ‌ خطرناکی را بر جوانان تحمیل کرد، که عجیب دشمن شاد کن شد.

برخی قسم‌های جدی هم میخورند که پا‌ی کارند ولی این جوری پاکارند. اینها سکوهای داخلی را تا این زمان حمایت نکردند، تلاشی در راه‌اندازی فضای مجازی ملی نداشتند، و سکوی های بیگانه را هم مدیریت نکردند، ولی ادعایشان به عرش اعلا میرسد.

فضای مجازی در همه کشورها مدیریت میشود و در کشور ما نیز باید قاعده‌مند باشد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید