سوال: چگونه وزیر به خودش اجازه میدهد با خانمی که بی‌حجاب صخره‌نوردی کرده عکس رسمی بگیرد؟

پاسخ: وزیر اشتباه کرده و رفتارش به وزیر نظام اسلامی نمیماند. آن خانم هم خلاف کرده. البته مجلس هم به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده و با این اشتباهات برخورد خواهد کرد.

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید