مال خدا شویم

جزو اعمال شب اول ماه رجب، احیاء این شب است. طبق روایت ملکی از جانب خدا در ماه رجب از شب تا سحر فریاد میزند که این ماه، من است و این بنده، بنده‌ی من است. اگر مال خدا شویم، خیلی تفاوت دارد و خداوند هوایمان را دارد.

گزیده سخنرانی در تاریخ 2 بهمن 1401 مصادف با شب اول ماه رجب