حواسمان را جمع کنیم

وقتی تحت تدبیر خاص خداوند باشیم، همه چیز برایمان خوب است. قدر این ماه را بدانیم که فرصتها از دست میرود. کسی شب قدر را درک میکن که در ماه‌های رجب و شعبان و رمضان حواسش جمع باشد.

اختلافات ما به خاطر نفسانیت ما است. به قول حضرت امام اگر همه پیامبران در یک شهر یا یک کشور باشند با هم اختلافی نخواهند داشت چون نفسانیت ندارند.

گزیده سخنرانی در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ مصادف با شب اول ماه رجب

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید