خاطره استاد آقاتهرانی در 12 فروردین 58

استاد آقاتهراني كه در روز همه پرسي جمهوري اسلامي در 12 فروردين سال 1358 طلبه جوان 22 ساله بود، خاطره جالبي از اين روز دارد.

زمانی كه حضرت امام (ره) تاكيد می‌كردند كه بايد براي مردم روشنگری شود تا مردم در همه پرسي فروردين سال 1358 به جمهوري اسلامی نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد رأي دهند، همه ما احساس وظيفه مي كرديم تا اين موضوع را براي مردم تشريح كنيم. از طرفي ديگر كمونيست ها و منافقين نيز بشدت در اين زمينه فعال بودند تا رأي مردم را برگردانند.

من در آن زمان كه يك طلبه‌اي جوان 22 ساله بودم براي تبليغ رأي دادن مردم به جمهوري اسلامي به منطقه «خفر و حينه» در قله دنا واقع در استان كهكيلويه و بويراحمد رفتم. بالا رفتن از اين قله كه پر از برف و راه آن صعب العبور بود بسيار سخت بود. من با قاطر اين مسير را طي كردم و به جمع مردم منطقه رسيدم. وقتي به آنجا رسيدم ديدم تعدادي از دانشجويان دانشگاه هاي صنعتي شريف و اميركبير نيز در حال روشنگري مردم هستند بسيار خوشحال شدم و همواره آرزو مي كردم كه دانشجويان ما هميشه اينگونه باشند.

روز 12 فروردين فرا رسيد. مسئولين منطقه براي رأی گيری صندوق های رأی را با بالگرد به منطقه آورده بودند پس از پايان رای گيری من قاطر را جا گذاشتم و با بالگرد برگشتم.