خداوندا نعمتی که موجب چشم روشنیم می شود به من عطا کن

یکی از چیزهایی که گفته شده مایه چشم روشنی است نماز شب است

اسئلک بکرمک ان تمنّ علی من عطائک بما تقرّ به عینی؛ خدایا تو را می خوانم به کرمت این که منت بگذاری بر من از عطای خودت به چیزی که چشمم به آن روشن شود.

منت نعمت فراوان را می گویند.

بعضی چیزهاست که خیلی توی چشم می آید و غیر منتظره باشد و کسی قرار نبوده بیاد یک دفعه بیاید و یا هدیه ای قرار نبوده بیاورد ولی بیاورد. اگر این معنای چشم روشنی باشد امام می فرماید یک چیزی به من بده که خیلی چشمم پر شود.

یکی از چیزهایی که گفته شده مایه چشم روشنی است نماز شب است. ما اخفی لهم من قره اعین. کسی نمی داند که من چه نور چشمهایی برای کسی که اهل تهجد است آماده کرده ام.

منت بگذار بر من به این که عطا کنی نه هر چیزی را بلکه چیزی که چشمم را روشن کند.

این بی ارتباط به مقدار معرفت انسان نیست ممکن است که کسی با هزار تومان چشمش روشن شود. اگر صد هزار تومان آیت الله بهجت بفرستد چشمم روشن نمی شود ولی اگر چهار تا کلمه برایم بنویسد و بفرستد چشمم روشن می شود چون از ایشان این توقع می رود این باعث چشم روشنی من می شود حتی اگر همان پول هم باشد باید یک نگاه دیگر معنوی به آن داشته باشم که مثلا تبرک ایشان است و دست ایشان به آن خورده برایم موجب شادی شود.

منبع : مناجات الراجین

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید