امام سجاد علیه السلام دعا میکنند صفوه بندگان خدا باشد

میلیاردها انسان می آید بین آنها یکی صفوة می شود

و اجعلنی من صفوه عبیدک: خدایا مرا یکی از بندگان برانگیخته خودت قرارده که تحت نظارت خاص و تدبیر ویژه تو قرار بگیرد.

ما برخی از انسانها را صفوه می دانیم؛ السلام علی آدم صفوه الله. خداوند آدم را انتخاب کرده بود برای بسیاری از انسانها. میلیاردها انسان می آید بین آنها یکی صفوه می شود، یکی مصطفی می شود، یکی مجتبی می شود. همه کس این جور نیستند. این قاعدتاً آمدن تحت نظارت خاص و ولایت خاص الهی است. و خود امام سجاد هم این گونه بودند اصلا امام یعنی کسی که این گونه است مورد انتخاب خاص خدای تعالی است.

منبع : مناجات الراجین

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید