امام سجاد علیه السلام دعا میکنند صفوة بندگان خدا باشد

میلیاردها انسان می آید بین آنها یکی صفوة می شود

و اجعلنی من صفوة عبیدک: خدایا مرا یکی از بندگان برانگیخته خودت قرارده که تحت نظارت خاص و تدبیر ویژه تو قرار بگیرد.

ما برخی از انسانها را صفوة می دانیم؛ السلام علی آدم صفوة الله. خداوند آدم را انتخاب کرده بود برای بسیاری از انسانها. میلیاردها انسان می آید بین آنها یکی صفوة می شود، یکی مصطفی می شود، یکی مجتبی می شود. همه کس این جور نیستند. این قاعدتاً آمدن تحت نظارت خاص و ولایت خاص الهی است. و خود امام سجاد هم این گونه بودند اصلا امام یعنی کسی که این گونه است مورد انتخاب خاص خدای تعالی است.

منبع : مناجات الراجین