فرار از مقام مرجعیت

???? عزیزم، قدری بیندیش! آیت الله حاج آقا رضا همدانی (ره) برترین کتاب فقهی را دارد که متن دروس خارج حوزه‌های علمیه ما است:

???? مرحوم آقای حاج آقا رضا همدانی (ره) در اواخر عمر رساله‌اش را جمع کرد و گفت: من حافظه‌ام را از دست داده‌ام و نمی‌توانم فکر کنم و به مراجعه‌کنندگان می‌گفت: کسی که از او تقلید می‌کردید، دیگر وجود ندارد و بدین شکل آنها را رد می‌کرد.

???? به نقل از آیت الله شبیری زنجانی در کتاب جرعه‌ای از دریا، ج ۴، ص ۴۰۹

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید