چگونه تو را فراموش کنم و حال این که علی الدوام تو یاد منی؟

این اتفاق خیلی در دنیا می افتد که او یاد می کند و ما یاد او نمی کنیم

کیف انسیک و لم تزل ذاکری: چگونه تو را فراموش کنم و حال این که علی الدوام تو یاد منی؟

به نظر می آید که این اتفاق خیلی در دنیا می افتد که او یاد می کند و ما یاد او نمی کنیم در دنیا خیلی اینجور هستند. پاسخش این است که ذکر مراتب دارد یک ذکر عام داریم که خداوند همه را یاد می کند این اینجا منظور نیست چون ما را هم یاد می کند پس ما چرا او را یادمان نیست. حضوراً می یابیم این را که همیشه یاد خدا نیستیم. در حالی که امام در اینجا استبعاد می کند و بعید میداند این را که خداوند را از یاد ببرد . زیرا که خداوند به یاد اوست و خداوند او را یاد میکند.

اینجا نوع دیگری از ذکر مراد است ، که خداوند آن نوع ذکر که مخصوص امام است را از امام می کند و ایشان را همیشه در پرتو ذکر خودش قرار می دهد. این ذکر خاص است و در ذکر خاص نمی تواند یاد نکند و این همان است که در مورد حضرت موسی علیه السلام بود که القیت علیک محبه منی وقتی کسی محبت خدا در دلش بیفتد می تواند خدا را یاد نکند؟ نه نمی شود.

منبع : مناجات الراجین

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید