چرا ناامید شوم ؟

آیا من قطع کنم امیدم را از تو در حالی که تو ولایت کردی به من و چیزهایی که من از تو نخواستم را دارم حالا اگر چیزی بخواهم چه اتفاقی خواهد افتاد.

ءاقطع رجائی منک و قد اولیتنی ما لم اسئله من فضلک: آیا من قطع کنم امیدم را از تو در حالی که تو ولایت کردی به من و چیزهایی که من از تو نخواستم را دارم حالا اگر چیزی بخواهم چه اتفاقی خواهد افتاد.

ولایت یعنی تدبیر خداوند متعال بر موجود ذی شعور که انسان یکی از آنهاست و این تدبیر به سه شکل است یکی ولایت عام است که برای همه موجودات ذی شعور است و یکی ولایت خاص که هر کس قدرش دانسته شود وارد این ولایت شده (که قبلا بحثش گذشت) یکی هم ولایت اخص است که مربوط به انبیاء الهی که در رأس آنها حضرت خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است که به مقام امامت رسیدند که ولایتشان تام است و در ولایتشان مطلق است و تمام.

منبع : مناجات الراجین

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید