تأثیر دعا در حرکت و سیر معنوی خیلی بالاست

خداوند متعال بعضی چیزها را چه سوال بکنی و چه سوال نکنی، می دهد

یا من اذا سئله عبد اعطاه: ای کسی که وقتی بنده از تو درخواستی می کند، به او عطا می کنی.

خداوند متعال بعضی چیزها را چه سوال بکنی و چه سوال نکنی، می دهد ولی بعضی چیزها را تا سوال نکنی نمی دهد مثل حرکتهای معنوی و سیر و سلوکهای معنوی همین جوری نمی دهد محال است همین جوری بدهد تأثیر دعا و درخواست در حرکتهای معنوی خیلی بالاست. هر کس هر چه دارد، او داده است ولی این که داده شاید به خاطر فضلش داده و شاید به خاطر عدلش و بیشتر هم به خاطر فضلش می دهد. برای همین در جهت عذاب بندگان عادل است نه در جهت محبت و لطف. در جهت محبت و لطف خداوند علی الدوام دارد می دهد ولی درباره عذاب خیلی وقتها می بخشد ولی اگر بخواهد عذاب کند از عدل کمتر نیست.

منبع : مناجات الراجین (مناجات چهارم از مناجات خمس عشر)

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید