بایگانی برچسب

امر به معروف و نهی از منکر

ما خیلی از اوقات می گوییم امر به معروف و نهی از منکر تأثیر ندارد؛ اما این جور نیست

امر به معروف و نهی از منکر جزء وظایف است. اما گاهی اوقات شرایطی را برای امر به معروف و نهی از منکر پیش آورده اند که سبب می شود بعضی امر به معروف نکنند و یا بهانه ای برای امرنکردن به معروف ونهی نکردن از منکر داشته باشند، مثلا اینکه بگوییم تأثیر گذاری ندارد بله اگر اثر ندارد وقت خودت را تلف نکن.…

آیا تا خودم صالح نشوم نمی توانم از اصلاح صحبت کنم؟

امر به معروف و نهی از منکر یکی از بزرگترین فرایض اسلامی است که تقریبا تعطیل شده است، حتی در بین آدم‌های خوب هم همینطور است. خیلی مقید به انجام این فریضه نیستند و حتی حرف‌های دیگری مثلا سخت نگیر هم می‌زنند و در جامعه هم جا افتاده که موسی به دین خود، عیسی به دین خود. گویا یک سری افراد فرق بین…