بایگانی برچسب

ملا حسینقلی همدانی

توجّه به تقدّم آخرت بر دنیا

مرحوم ميرزا جواد ملكي تبريزي(ره)، دربارۀ توجّه به تقدّم آخرت بر دنيا خاطره­ اي را از استاد خود، ملا­حسينقلي همدانی(رض) نقل مي­كند: «سيّدي از بزرگان شهر همدان در خدمت شيخ به تحصيل فقه و تزكيۀ نفس اشتغال داشت، روزي جمعي از همدان به خدمت شيخ رسيده بودند، از يكي از برادران سيّد شكايت داشتند كه در بعضي…