بایگانی برچسب

مناجات الراغبین

غفلت استعداد لقا را از انسان میگیرد

و ان کان ذنبی قد عرضنی لعقابک؛ چیزی که مرا در معرض عقاب قرار می‌دهد، گناهم می‌باشد ولی آن چه به من اذن ثوابت را می‌دهد حسن ثقه و اعتماد بالای من به توست. و ان انامتنی الغفلة عن الاستعداد للقائک فقد نبّهتنی المعرفة بکرمک و آلائک؛ گر چه غفلت از پیدا کردن استعداد لقایت مرا به خواب انداخته ولی…

مناجات الراغبین

خواندن دعاهایی مانند مکارم الاخلاق، ابوحمزه ثمالی، و همین مناجات پانزده گانه (خمس عشره )که در مفاتیح الجنان نیز آمده اند، به خود سازی و ترک گناه کمک می رساند؛ و علمای اخلاق نیز به خواندن آنها سفارش کرده اند؛ همان طور که محمدتقی مجلسی –پدر علامه مجلسی- می گوید: «شایسته است که سالک الی الله مداومت…

باید صد در صد از خودت و رفتارت بترسی و صد در صد هم به خدا امید داشته باشی

بسم الله الرحمن الرحیم .... و ان کان جرمی قد اخافنی عن عقوبتک؛ و اگر جرمم مرا از عقوبتت می ترساند خوف در برابر رجا است و بالعکس رجا در برابر خوف است. متعلق خوف و رجا دوتاست. چیزی که موجب خوف می‌شود، جرم ماست و متعلق رجا خودِ خداست. میزان هر یک از خوف و رجا هم صد در صد است یعنی باید صد در صد…