بایگانی برچسب

هدف ازدواج

ایجاد محیط سالم؛ هدف ازدواج

چند چیز شخصیت انسان را شکل می‌دهد: وراثت، محیط و اراده‌ي شخص. انسان در برابر وارثت، کاری نمی‌تواند انجام دهد، امّا محیط و اراده، در اختیار انسان است. تغییر محیط را می‌توان در بزنگاه‌ها انجام داد. هر پدر و مادری، دارای شیوه و رسم خاصّی هستند و بخشی از محیط تربیتی ما به پدر و مادر…