بایگانی برچسب

کمیسیون فرهنگی مجلس

مقرر کردیم که اعضای کمیسیون فرهنگی هر هفته یک فیلم سینمائی ببینند

استاد آقاتهرانی در درس اخلاق هفته پیش خود در تهران، در ادامه مباحث سیر و سلوک، به موضوع «خوف، حزن و خشیت» پرداختند. در حاشیه این مبحث و به عنوان مثالی برای مفهوم خشیت، به ذکر خاطره‌ای از حضور خود در سینماهای آمریکا پرداختند که مرور آن در این ایام که همزمان است با برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم…

توضیحاتی درخصوص پایداری و کمیسیون فرهنگی

جلسه سه‌جانبه حضرات آیات یزدی، موحدی کرمانی و علامه مصباح: در روزهای گذشته حضرات آیات یزدی، موحدی کرمانی و علامه مصباح که از بزرگان ما هستند برگزار شد که بسیار مبارک است و البته چیز جدیدی نیست و حضرات آیات از رفقای 40 – 50 ساله هستند و همچنین حضرت امام (ره) شاگردانشان را امر به نشست می‌کردن حتی…