بایگانی دسته بندی

دریچه معرفت

سخنرانی در حرم ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ با موضوع کلیدهای اخلاق

موضوع: کلیدهای آسمان و زمین در دست خداوند است برای رسیدن سریع‌تر به فضایل اخلاقی میتوان کلیدهای اصلی اخلاق را دنبال کرد. برخی کلیدهای اخلاقی بقیه فضایل را نیز به دنبال خود می‌آورد، مانند دروغ نگفتن. در امور باید بین امر مهم‌تر و امر مهرم، امر مهم‌تر را انتخاب کرد؛ همانطور که وقتی بین واجب…

سخنرانی در حرم ۴ خرداد ۱۴۰۲ با موضوع کلیدهای اخلاق

تقوا راس همه خوبی های عالم برای رسیدن به فضایل اخلاقی و دور شدن از رذایل اخلاقی باید کلیدواژه های اصلی اخلاقی را شناخت. توحید یکی از کلیدهای اصلی اخلاقی است. کلید بعدی تقوا است. تقوا یعنی خودنگهداری و مواظبت از خود. تمام انبیا مردم را به تقوا دعوت کرده‌اند. اگر میخواهیم تحت حمایت خدا…

سخنرانی در شرکت تأسیسات دریایی ۲۷ فروردین

هر کسی از خودش محاسبه بکشد همان طور که قرآن میفرماید: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»؛ خدا هر لحظه فعال است و در حال فعالیت است. بنابراین هیچ اتفاقی در این عالم تصادفی نیست. ما در امور اختیاری تکلیف داریم و باید پاسخگو باشیم و هر کس باید اعمال خودش را در نظر بگیرد و محاسبه کند. در مقایسه…

روز هشتم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

عقاید، احکام، اخلاق جزو ضروریاتی است که باید انسان یاد بگیرد. انسان باید احکام مربوط به خود و کار خود را یاد بگیرد و طبق آنچه صحیح است عمل کند. گاهی با ندانستن یک حکم ساده ممکن است دچار ربا در معامله شویم. بعد از عقاید، احکام، اخلاق مرحله بعد عرفان است. عرفان انسان را از پراکندگی‌ها به…

روز هفتم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

خودنظم‌دهی طبق آیات قرآن کریم خلقت انسان هم در اندازه مناسب و هم در جای مناسب است. نظم هم در عالم تکوین است و هم در عالم تشریع. در عالم ماده همه چیز در حال حرکت است و از قوه به فعل حرکت میکند و این حرکت با اندازه مناسب و نظم است. وجود نظم در این عالم نشان از ناظم و خالق دارد. یکی از…

روز ششم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت تزکیه خداوند متعال در سوره شمس پس از سیزده تأکید میفرماید که کسی که تزکیه میکند، رستگار میشود. همانطور که یک درخت برای رشد و ثمر دادن نیاز به رسیدگی دارد، خود ما هم برای رسیدن به رستگاری نیاز به رسیدگی داریم. انسان نیاز به خودکنترلی و برنامه دارد تا بتواند مقابل خواهشهای نفسانی…

توصیه‌هایی برای درک بهتر شب قدر

از ارزش شب قدر انسان پی میبرد که ارزش زمانها و مکانها نزد خدای متعال یکسان نیست. شبهای قدر شبهای خاصی است که مورد توجه اولیا بوده است. نقل شده است که در شب قدر تقدیرات توسط امام زمان عجل‌الله‌فرجه‌الشریف امضا میشود. از خواندن دعاها و شب‌زنده‌داری در شبهای قدر غفلت نکنیم. بخصوص به معانی…

روز سوم ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت معرفت و شناخت هر آن چیزی که میخواهیم به آن معرفت پیدا کنیم، چنانچه اهمیتش بیشتر باشد، شناخت نسبت به آن نیز اهمیتش بیشتر است. شناخت روح اهمیتش از شناخت جسم بیشتر است. راه‌های ایجاد معرفت در علوم حسی و عقلی میتواند به طور مستقیم باشد یا اینکه از طریق مراجعه به متخصصین و غیر مستقیم…

روز اول ماه رمضان شهرک بهارستان زنجان

اهمیت نیت در اخلاق اهمیت اخلاق به حدی است که پیامبر میفرمایند: بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. بسیاری از مفاهیم اخلاقی مانند کمک به دیگران و خوش‌اخلاقی با خانواده را همه متوجه میشوند. در اخلاق اسلامی علاوه بر عمل، نیت انجام عمل نیز مهم است. کسی که عملی اخلاقی انجام میدهد و نیتش برای خدا باشد،…